รับ สมัคร ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รับนักศึกษาจบใหม่
รับ สมัคร ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รับนักศึกษาจบใหม่
รับ สมัคร ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รับนักศึกษาจบใหม่

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ให้ คำปรึกษาแนะนำเเละตอบคำถามระบบบัญชี ทั้งรายละเอียดการบันทึกรายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป พร้อมทั้งนำเสนอการปรับปรุงระบบการทำงานรวมถึงวิธีการบัญชีที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่พัฒนา

 
 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีความรู้และความเข้าใจและประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครมาจริง ๆ

- เพศหญิงและชาย

- การศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาบัญชี

- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- เรียนรู้งานได้เร็ว

- ต้องการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

 
 
 

เงินเดือน

16000

วันทำงาน

ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เวลา 10.00-19.00 น.

สถานที่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด กรุงเทพมหานคร


ติดต่อสอบถามสมัครงาน

โทร : 029417455

อีเมล์ : hr@mdsoft.co.th

ร่วมงานกับเรา